Växel: 010-471 10 60

PLUS Förvaltarutbildning
17 oktober

 
       

Aktuella kursstarter

<p style="text-align: left;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p> <h1 style="text-align: left;">Du f&aring;r 5 000 kr att anv&auml;nda till en valfri kurs&nbsp;</h1> <h2 style="text-align: left;"><span>Boka in din h&ouml;stutbildning redan nu! </span></h2> <h3 style="text-align: left;"><span>Bokar du en utbildning till n&aring;gon av h&ouml;stens kurserinnan den 1 juli s&aring; f&aring;r du ett v&auml;rdebevis p&aring; 5 000 kronor som du kan nyttja p&aring; hela kursutbudet fram till och med v&aring;ren 2018.*</span><br /><br />&bull;&nbsp;G&aring; grundkursen i h&ouml;st och forts&auml;ttningskursen i v&aring;r.<br />&bull;&nbsp;Samla p&aring; dig kunskaper och var kontinuerligt uppdaterad.<br />&bull;&nbsp;Passa p&aring; att g&aring; en kurs du annars kanske skulle missa.<br /><br /><strong>Antalet platser per kurstillf&auml;lle &auml;r begr&auml;nsade s&aring; f&ouml;rst till bokning g&auml;ller! I din bokning, <span style="text-decoration: underline;">ange kod: HT17</span></strong></h3> <h3 style="text-align: left;"><em>*V&auml;rdebeviset &auml;r personligt och &auml;r giltigt till och med 2017-10-31. Bokning av kurser f&ouml;r 2018 kan tidigast g&ouml;ras 1 september. I samband med din bokning av h&ouml;stkursen f&aring;r du en v&auml;rdekod skickad till dig som du kan anv&auml;nda till din n&auml;sta bokning.</em></h3> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Ett företag i Lexicongruppen. © 2017Lexicon